COOPERATIV s.r.o.
Perlitová 1870/31
140 00 Praha 4


 

 
   Příčný dopravník zajišťuje zásobování jednotlivých násypek krmného systému v hale ze zásobníků krmných směsí umístněných obvykle venku vedle haly. Je možné napojení jak na stávající sila zákazníka (obvykle ještě stará plechová) nebo dodání nových sil sklolaminátových, která jsou rovněž v naší nabídce (viz. Sklolaminátová sila). Výběr typu přívodního dopravníku jakožto trasa vedení se řeší vždy individuálně v závislosti na konkrétních podmínkách pro připojení k silům zákazníka, obvykle je využíván dopravník spirálový typ DS 60 s plastovým vedením o průměru 75mm (viz. Dopravníky spirálové). Tento příčný dopravník jakožto i celá krmná technologie, je řízen zcela automaticky řídícím rozvaděčem, dodávaným společně s technologií výkrmu.

Technická podpora: krmítka, napáječky, prasata, drůbež, krávy, skot, kuřata, brojleři, krůty, skladování, krmné směsi, doprava, sklolaminát, zemědělství, obilí, zemědělská technika, zemědělský velkoobchod.